Výroční zprávy

Podle Zákona 561/2004 Sb. dětské domovy výroční zprávu o činnosti nezpracovávají.

Uvedená výroční zpráva o činnosti za školní rok 2022/2023 byla vyžádána zřizovatelem.

Prohlédnout si můžete také výroční zprávu o hospodaření za kalendářní rok 2023.